Werkwijze

Somatic Experiencing is ontstaan als therapie voor trauma, de grondlegger is Peter A. Levine. Hij was benieuwd waarom dieren in hun natuurlijke habitat na een levensbedreigende situatie vrijwel niet en mensen regelmatig wel getraumatiseerd raken. Dieren en mensen hebben voor een groot deel hetzelfde natuurlijke regulatie-mechanisme. Hij zag dat dieren reageren op gevaar door zich te oriënteren, te vluchten, te vechten of zich dood te houden. En dat ze, als ze weer relatief veilig zijn, de opgeladen energie ontladen door te trillen, schudden of te bewegen om vervolgens hun dagelijkse leven weer voort te zetten. Een voorbeeld van zich dood te houden van een impala die gevangen is door een luipaard zie je hier:  

Mensen reageren voor een deel hetzelfde op gevaar, maar ze lijken het niet af te maken. De opgewekte energie voor vechten, vluchten of bevriezen is zodoende nog opgeslagen in hun lichaam en zenuwstelsel. Ze blijven daardoor in een verhoogde staat van alertheid. Dit komt tot uiting in lichamelijke onrust, emoties, gedachten en gedrag. Of in overlevingsgedrag dat is gericht op het juist niet willen ervaren van al die onrust of angst.

De definitie van een trauma is een gebeurtenis die te snel, te heftig en te plotseling optreedt Onverwerkt trauma kan ontstaan door een auto-ongeluk, geweld, misbruik, bijna-verdrinking, natuurramp of een operatie in het ziekenhuis. Scheiding van ouders, gepest worden, verwaarlozing als kind, een moeilijke bevalling, slecht nieuws, het krijgen van een ziekte, een ongelukkig huwelijk of het overlijden van een dierbare kunnen ook traumatische ervaringen zijn. Bepalend voor het al dan niet ontwikkelen van trauma in al deze situaties, is of er ruimte (en ondersteuning) was voor je natuurlijke reactie.

Door onverwerkte traumatische ervaringen neemt onze veerkracht af. Ze blokkeren het natuurlijke ritme en de regulatie van ons zenuwstelsel. Dit kan leiden tot allerlei fysieke, emotionele en psychische klachten. Door het integreren van die opgeslagen overlevingsenergie kan onze vitaliteit en veerkracht herstellen. Zie hiervoor ook deze animatie film.Als lichaamsgericht therapeut werk ik met technieken vanuit de Transactionele Analyse (TA) en Somatic Experience (SE). Meer informatie kun je vinden op de sites van de betreffende beroepsverenigingen. Een schematisch overzicht van de polyvagaal theorie gebruikt in de SE vind je hier. Het functionele structurele model van de TA op deze link.

Ook werk ik met eye movement integration (EMI), dit is een variant van de meer bekende EMDR, meer informatie over EMI vind je hier

Onverwerkt trauma kan op alle leeftijden ontstaan, o.a. door pesten, verwaarlozing, scheiding, geweld, misbruik, ongeluk, bijna verdrinking, ziekte of operatie